Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn)


sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh


*  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện                                                         

- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở;

- Sở Công Thương tiếp nhận  và kiểm tra hồ sơ và các điều kiện cấp

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm tra hồ sơ và các điều kiện cần thiết.

- Nếu điều kiện đáp ứng theo yêu cầu, Sở Công Thương sẽ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

- Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

* Hồ sơ                                                                               

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu) ;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Văn bản giới thiệu của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Phương án kinh doanh;

- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :