Tư vấn điều khoản hợp đồng Kinh tế - Thương mại

Tư vấn điều khoản hợp đồng Kinh tế - Thương mại
Hợp đồng kinh tế thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình

I. Sự cần thiết của luật sư trong việc tư vấn điều khoản hợp đồng kinh tế - thương mại

Trong hợp tác kinh doanh thương mại, các hợp đồng kinh tế thương mại được kí kết phải được sự nhất trí và thống nhất của các bên. Do vậy, các điều khoản trong Hợp đồng là một điều hết sức cần thiết và luật sư sẽ là người người đồng hành cùng với các thân chủ xem xét và kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng để tiến hành việc kí kết hợp đồng. Luật sư sẽ là người soạn thảo hoặc tư vấn Hợp đồng nên các điều khoản trong hợp đồng phải chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật cũng như bảo vệ được quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kí kết hợp đồng.

II. Các nội dung của việc tư vấn điều khoản hợp đồng kinh tế - thương mại

Thông thường, luật sư sẽ soạn thảo hợp đồng cho các bên khi tham gia vụ việc. Các bên có thể đưa ra các điều khoản, các yêu cầu khi tham gia hoạt động kinh tế thương mại và luật sư sẽ tư vấn để xây dựng các điều khoản trong hợp đồng. Trong các vụ việc có sự giải quyết của trọng tài thì một điều khoản quan trọng trong hợp đồng là phải ghi rõ nếu tranh chấp xảy ra sẽ được giải quyết tại cơ quan trọng tài và có tên hoặc địa chỉ cụ thể của cơ quan trọng tài này. Vì hoạt động kinh tế, thương mại diễn ra ở nhiều mặt khác nhau như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phân phối, đại diện, đại lý, ký gửi, thuê, xây dựng, tư vấn, kỹ thuật; li-xăng, đầu tư, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm… vì vậy khi tư vấn hoặc soạn thảo các điều khoản hợp đồng luật sư phải thấu hiểu hết những vấn về có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên các điều khoản trong hợp đồng thường quy định về các nội dung chính như: loại hợp đồng gì, quyền và nghĩa vụ của các bên, các điều khoản về thanh toán, giải quyết khi có tranh chấp…Ngoài các điều khoản chung này ra còn có nhưng quy định khác để đảm bảo cho các bên kí kết được hợp đồng như hình thức hợp đồng, chủ thể có đủ thẩm quyền kí kết…là các yếu tố cần sự tham vấn của luật sư.

Như vậy, sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn điều khoản hợp đồng kinh tế - thương mại là một khâu rất quan trọng. Đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ có một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật