Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

 • Bài viết
 • 30 tháng 5, 2012
 • 585 lượt xem
 • 0 bình luận
Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.


2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút ngành nghề:

 • Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Giấy ủy quyền;

 • Các giấy tờ khác có liên quan.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;


4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở Luật BẮc Việt;


5. Mã ngành nghề Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
26


Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học


261


2610


26100


Sản xuất linh kiện điện tử


262


2620


26200


Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính


263


2630


26300


Sản xuất thiết bị truyền thông


264


2640


26400


Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng


265


Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ


2651


26510


Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển


2652


26520


Sản xuất đồng hồ


266


2660


26600


Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp


267


2670


26700


Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học


268


2680


26800


Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

 • TAG :