Luật sư Vũ Ngọc Dũng và chương trình truyền hình Thực phẩm bẩn (Luật sư và Doanh nghiệp)

Luật sư Vũ Ngọc Dũng và chương trình truyền hình Thực phẩm bẩn (Luật sư và Doanh nghiệp).Chuyên đề Luật sư và doanh nghiệp cho cái nhìn rõ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề thực phẩm bẩn.
Hàng hóa ngập tràn trên thị trường nhưng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu trôi nổi, thực tế là giá cả phá giá.
Không có đảm bảo về chất lượng, dùng nhiều chất bảo quản. Vậy trách nhiệm của họ ra sao. Luật sư Vũ Ngọc Dũng cho cái nhìn nhận về mặt pháp lý.
Không xử lý hình sự được ngay vì có nhiều vấn đề trong chứng minh sự ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng... ngăn chặn ra sao?
  • TAG :