Luật sư Vũ Ngọc Dũng và chương trình chát 8x số xuân (Lần 2)

Sau một năm tổng kết các nhân vật thế hệ 8x, những doanh nhân trẻ, chương trình chat với 8x tôn vinh các nhân vật thành công sau một năm làm chát 8x lần 1.
Trong số này làm để phát trong dịp Tết 2010, tổng kết những nhân vật còn lại, những nhân vật đã không còn trụ vững khi khủng hoảng.
Chát 8x là chương trình tôn vinh doanh nhân trẻ, thế hệ 8x. Mời các bạn xem chương trình của Luật sư Vũ Ngọc Dũng.
  • TAG :