Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Chương trình Luật sư Trẻ trong Người Việt Trẻ

Người Việt trẻ là chương trình thuộc đài truyền hình Việt Nam - tôn vinh doanh nhân trẻ, tài năng trẻ, người Việt trẻ, và chúng ta luôn hướng tới thế hệ 8x.
Hãy cố gắng để làm những gì bạn muốn. Hãy đặt mục tiêu nhé. Rồi mọi thứ sẽ đạt được. Đây là một hình ảnh khác về Luật sư Vũ Ngọc Dũng từ cách chia sẻ, ăn mặc và mọi thứ đơn giản trong cuộc sống này.....
  • TAG :