Tư vấn và soạn đơn khiếu nại hành chính

Văn phòng Luật sư Bắc Việt tư vấn và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các khiếu nại, khiếu kiện hành chính.

Với tư cách Luật sư tham gia cùng Khách hàng để trợ giúp pháp lý, Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, giúp đỡ khách hàng thu thập chứng cứ để soạn thảo Đơn thư khởi kiện ra Tòa án Hành chính

Các hoạt động mà Luật sư tham gia trong việc soạn thảo đơn thư gồm:

1. Tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính;

2. Tư vấn soạn thảo và gửi đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại và các loại đơn từ đến đúng người, đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định;

3. Tư vấn soạn thảo đơn kiện, lập chứng cứ và xây dựng hồ sơ khởi kiện;

4. Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

5. Hướng dẫn kháng cáo các bản án hành chính, khiếu nại quyết định của Tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng;

6. Tư vấn các vấn đề pháp lý hành chính có liên quan khác. Luật Bắc Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách với phương châm “ Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi”.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật