Ly hôn và các quan hẹ trong hôn nhân

Theo khoản 8 Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 thì “ Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định dựa trên yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng”. Như vậy, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân trước pháp luật, là kết quả hành vi có ý chí của vợ, chồng. Ngoài vợ, chồng ra không một người nào khác có thể yêu cầu ly hôn.

ly-hon-7
Thực tế cho thấy, khi vợ chồng chấm dứt quan hệ hôn nhân, họ vẫn có quyền, nghĩa vụ đối với con cái (nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, cấp dưỡng). Khi vợ chồng không thể hòa hợp, các quan điểm trái ngược nhau sẽ nảy sinh và tranh chấp là tất yếu.

Luật Bắc Việt tư vấn các vấn đề về ly hôn, gồm:

- Căn cứ cho ly hôn;

- Các trường hợp ly hôn (ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương);

- Hậu quả pháp lý của ly hôn đối với quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng; việc chia tài sản vợ chồng và quyền , nghĩa vụ của vợ chồng đối với con sau khi ly hôn;

- Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ, chồng sau khi ly hôn;

- Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

- Các yêu cầu khác về ly hôn.
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật