Xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ

Công việc của công ty luật Bắc Việt đối với việc tranh chấp và xử lý vi phạm SHTT

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và kiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

  • Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

  • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

  • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm

  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật