Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 05 ngày.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài 50.000 đồng/trường hợp Quyết định số 103/2007/QĐ-UB...
2. Lệ phí đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi đối tượng Miễn thu lệ phí Quyết định số 39/2008/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Quyết định hành chính: đối với trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Hoặc Văn bản chấp thuận: đối với trường hợp bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật