Thủ tục đăng ký việc thay đổi, chấm dứt Giám hộ có yếu tố nước ngoài


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp

Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư pháp tỉnh Thái NguyênCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư pháp tỉnh Thái NguyênCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. đăng ký, chấm dứt, thay đổi việc giám hộ; 50.000 đồng/ trường hợp. Quyết định số 269/2007/QĐ-U...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật