Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án của Chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án của Chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

1.   Tiếp nhận yêu cầu tư vấn:

- Tiếp nhận yêu cầu tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án;

- Đánh giá thông tin, tài liệu có liên quan và kiến nghị khách hàng bổ sung (nếu có);

- Trao đổi, nắm bắt thông tin, yêu cầu của khách hàng.

 

2    Kiểm tra, đánh giá hồ sơ pháp lý, soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

2.1 Kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý của khách hàng;

2.2 Đánh giá hồ sơ, tài liệu, thông tin, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

2.3 Tham gia làm việc với khách hàng nhằm làm rõ các nội dung có liên quan (nếu cần thiết);

2.4 Đại diện khách hàng thực hiện dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan (nếu có);

2.5 Hoàn thiện hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án:

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án;

- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường(đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên);

- Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- Các văn bản khác có liên quan.

 

3.   Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh tại cơ quan cấp phép

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Chi nhánh (nếu có;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật