Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

BVL LawFirm tư vấn khách hàng nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nươc ngoài tại Việt Nam, BVL hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ từ A-Z như tư vấn trước khi thành lập công ty 100% nước ngoài, soạn thảo hợp đồng thành lập công ty 100% nước ngoài, tiến hành nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư sau khi hồ sơ hoàn tất thành lập công ty 100% nước ngoài. Ngoài ra BVL còn có các dịch vụ hẫu mãi đặc biệt cho khách hàng thành lập công ty 100% nước ngoài.

1. Các vấn đề khách hàng được tư vấn
- Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp;
- Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty;
- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty;
- Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu;
- Cơ cấu thành viên công ty;
- Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp;
- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động;
- Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính;
- Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động (Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

2. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Doangia tiến hành soạn thảo các văn bản sau:
- Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập;
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Soạn thảo Điều lệ Công ty;
- Soạn thảo danh sách sáng lập viên;
- Giấy ủy quyền;
- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông;
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Sổ đăng ký thành viên sáng lập;

3. Thủ tục đại diện theo ủy quyền trước các cơ quan, đơn vị
- Đại diện trên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ Thành lập DN;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD tại sở KH-ĐT;
- Công chứng giấy tờ cho bạn để tiến hành thủ tục tiếp theo;
- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp;

4. Phục vụ khách hàng sau khi thành lập
- Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế;
- Cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty;
- Hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục mua hoá đơn lần đầu;
- Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website:
- Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.
  • TAG :