Dịch vụ thành lập công ty Bất động sản

Bạn muốn thành lập công ty bất động sản ? Cần tìm dịch vụ tư vấn thành lập công ty bất động sản ? Hãy đến với luật Bravo chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty kinh doanh Bất động sản

- Mô hình và cơ cấu tổ chức;

-  Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh quản lý;

- Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

- Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Các vấn đề khác có liên quan.

 2. Hồ sơ cần thiêt để thành lập công ty bất động sản :

- Điều lệ công ty;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (vốn pháp định là 6 tỷ đồng);

- Bản sao (đã được công chứng) thẻ thẩm định viên về giá, chứng chỉ trong hoạt động bất động sản còn thời hạn của các thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.( Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.)

- Bản sao (đã được công chứng) hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và các thẩm định viên về giá, những người có chứng chỉ kể trên hoặc quyết định tuyển dụng lao động đối với thẩm định viên về giá, những người có chứng chỉ kể trên.

- Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Bản sao công chứng CMND của các cổ đông hoặc thành viên trong công ty.

- Giấy giới thiệu cử người đi nộp hồ sơ;

Lưu ý: Các doanh nghiệp đã được thành lập và được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bất động sản, kinh doanh và môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nếu tổ chức hoạt động tư vấn về giá đất phải có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có từ ba thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá còn giá trị hành nghề trở lên, trong đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá; một thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ một doanh nghiệp thẩm định giá tư nhân.

Thành viên hợp danh của Công ty thẩm định giá hợp danh phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá; một thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá chỉ được làm một thành viên hợp danh của một công ty thẩm định giá hợp danh.

- Đăng ký bổ sung ngành nghề về cung cấp hoạt động tư vấn về giá đất .

3. Luật Bắc Việt  sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty bất động sản cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Bắc Việt  sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công bất động sản cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty bất động sản cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

 4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Sau khi công việc thành lập doanh nghiệp hoàn thành, Luật Bắc Việt cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau.

- Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty;

- Các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng, ….

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: www.bacvietluat.vn 

- Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp

- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;
  • TAG :