Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn

Nội dung tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty của luật sư:
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về địa chỉ trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn:


 • Trụ sở chính là địa điểm liên lạc, giao dịch của Doanh nghiệp. Việc thay đổi trụ sở là quyền của Doanh nghiệp và phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động tại trụ sở mới.

 • Doanh nghiệp có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác.

 • Đối với mỗi trường hợp trên, Công Minh sẽ tư vấn các thủ tục để thực hiện việc thay đổi;
 • Biên bản họp về việc thay đổi trụ sở;

 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Giấy ủy quyền;

 • Các giấy tờ khác có liên quan.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở trách nhiệm hữu hạn:


 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi trụ sở dẫn đến việc phải khắc lại Dấu);

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;


Trân trọng!
 • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật