Tư vấn thành lập công ty liên doanh

Tư vấn thành lập công ty liên doanhCông ty liên doanh là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật về đầu tư.


Công ty liên doanh thường được thành lập gắn với dự án đầu tư trực tiếp có vốn nước ngoài vào Việt Nam. Do vậy, Giấy chứng nhận đầu tư của dự án sẽ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty liên doanh.Công ty Luật Bắc Việt cung cấp cho Nhà đầu tư dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh với những công việc sau:


1. Tư vấn trước khi tiến hành công việc


- Tư vấn xây dựng dự thảo hợp đồng liên doanh giữa các Nhà đầu tư.


- Tư vấn trình tự, thủ tục và hồ sơ thành lập công ty liên doanh.


- Tư vấn về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty liên doanh.


- Hướng dẫn Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết để lập hồ sơ thành lập công ty liên doanh.


2. Tiến hành thành lập công ty


- Soạn thảo hợp đồng liên doanh và hồ sơ thành lập công ty liên doanh.


- Hướng dẫn Nhà đầu tư ký và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Đại diện theo uỷ quyền của Nhà đầu tư tiến hành thành lập công ty liên doanh.


- Thay mặt Nhà đầu tư nhận các văn bản trả lời của Cơ quan quản lý đầu tư.


- Thay mặt Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty liên doanh.

  • TAG :