Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoàiNội dung tư vấn cho khách hàng trước thành lập:

 • Tư vấn khả năng thành lập công ty theo hình thức 100% vốn nước ngoài trên cơ sở phân tích, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành;

 • Tư vấn ngành nghề: Tư vấn cho khách hàng về điều kiện thành lập đối với từng ngành nghề theo pháp luật Việt Nam; Lộ trình cam kết WTO, các điều ước và văn bản quốc tế có liên quan;

 • Tư vấn Nhân sự: Tư vấn pháp luật và điều hành về nhân sự cho nhà đầu tư nước ngoài;

 • Tư vấn điều kiện về trụ sở: Tư vấn về cách thức thuê trụ sở, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua sắm trang thiết bị;

 • Tư vấn vốn: Đưa ra giải pháp cơ cấu đặt vốn làm sao hợp lý nhất và phân bổ vốn;

 • Tư vấn tiến độ góp vốn và hiệu quả tài chính: Đưa ra lời khuyên tốt nhất về hiệu quả tài chính khi sử dụng;

 • Lập báo cáo và dự án: Thực hiện lập dự án và báo cáo cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

 • Tư vấn và cung cấp thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam: Mang lại cho nhà đầu tư các thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như tiềm năng của việc đầu tư tại Việt Nam;

 • Tư vấn hợp đồng lao động cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;

 • Tư vấn về lập dự án, nhà máy đầu tư;

 • Thống kê ưu điểm và hạn chế của từng khía cạnh cho việc đầu tư;

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

 • Tư vấn tên công ty(Lựa chọn tên và tra cứu tên theo luật) ;

 • Tư vấn vốn điều lệ : Sao cho phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp ;

 • Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp : Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty sao cho hiệu quả nhất;

 • Lập hồ sơ doanh nghiệp: Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư, Điều lệ công ty, danh sách thành viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.


Soạn thảo gồm những tài liệu sau:

 • Soạn thảo Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư;

 • Viết dự án;

 • Soạn điều lệ công ty;

 • Biên bản họp;

 • Quyết định đầu tư;

 • Danh sách thành viên;

 • Và các giấy tờ khác;


Công chứng các giấy tờ:

 • Công chứng các giấy tờ có giá trị gốc;

 • Hợp thức hóa lãnh sự các giấy tờ;

 • Hướng dẫn xác nhận tài khoản dư;


Dịch thuật tài liệu:

 • Dịch hệ thống hồ sơ theo ngôn ngữ nước mà khách hàng cư trú;

 • Dịch thuật các văn bản khác theo yêu cầu và đa ngôn ngữ;

 • Phiên dịch khảo sát đầu tư;


Thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ Đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

 • Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);

 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.


Thực hiện theo các gói thời gian khách hàng yêu cầu:

 • Thời gian phụ thuộc vào từng vụ việc;

 • Thời gian theo yêu cầu của khách và gói dịch vụ;

 • Khảo sát các cơ hội đầu tư để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cho khách hàng.


Mọi yêu cầu về việc tư vấn thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, xin liên hệ để được các luật sư, chuyên gia tư vấn phục vụ.

 • TAG :