Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Giấy Chứng Nhận Đầu Tư nước ngoài

Công ty Luật Bắc Việtchuyên tư vấn thủ tục Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, cung cấp hồ sơ, đại diện Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan nhà nước. Dịch vụ tư vấn Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Luật Bắc Việtđảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

1. Tư vấn miễn phí cho Khách hàng các vấn đề liên quan đến Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư:

Công ty Luật Bắc Việtsẽ tư vấn cho Khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề Thay đổi Nội dung giấy chứng nhận đầu tư như:

-              Tư vấn các điều kiện để Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư của công ty trong nước và công ty nước ngoài;

-              Tư vấn Thủ tục Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-              Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiết để Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư của công ty;

-              Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của Khách hàng:

-              Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu Khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

-              Trong trường hợp Khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của Khách hàng trong việc Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

-              Chúng tôi đại diện cho Khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện Khách hàng hoàn tất các thủ tục đăng ký Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư như:

-              Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Công ty Luật Bắc Việtsẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư cho Khách hàng;

-              Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư cho Khách hàng;

-              Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Khách hàng;

-              Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở KH-ĐT;

-              Công chứng giấy tờ cho Khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

-              Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật