Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Những quy định chung
Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản.
Theo quy định hiện hành, Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.
- Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ như: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản.

2. Điều kiện về Chứng chỉ
+ Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Điều kiện về trụ sở giao dịch
+ Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.
+ Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết. Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương.

4. Về cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản
+ Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.
Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
+ Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
5. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động.
6. Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản
- Thông báo hoạt động;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động;
- Quy chế hoạt động;
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn;
- Hợp đồng thuê địa điểm mở Sàn/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình;
Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Giám đốc Sàn;
- 02 chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên môi giới bất động sản;
- 02 chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên định giá bất động sản.
Đừng ngần ngại, khi bạn có nhu cầu thành lập sàn giao dịch bất động sản hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi sẽ trả lời thư của bạn trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 24h kể từ thời điểm bạn gửi thư.


  • TAG :