Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại ở nước ngoài

 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ


triển lãm thương mại ở nước ngoài


*  Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài đối với tổ chức, cá nhân.

*  Trình tự thực hiện                                                          

- Thương nhân nộp văn bản trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

- Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của văn bản. Trường hợp không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh;

- Trường hợp đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

- Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Cục Xúc tiến thương mại hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                              

- Văn bản đề nghị thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại (theo mẫu)

Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật