Luật sư tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ trọn gói tư vấn luật hướng dẫn Thủ tục thành lập công ty TNHH, Công ty Cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ:

1. Tư vấn thủ tục thành lập công ty:

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp:

Các luật sư giỏi sẽ giúp khách hàng lựa chọn xác định các ưu điểm để lựa chọn các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp, bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngòai, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…

Tư vấn tên công ty:

Tư vấn lựa chọn tên và tra cứu tên doanh nghiệp, tra cứu đáp ứng khả năng được chấp nhận đăng ký doanh nghiệp cao, có thể đăng ký nhãn hiệu và đăng ký tên miền internet;

Tư vấn các nội dung khác về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh

§ Tư vấn trụ sở công ty: Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

§ Tư vấn vốn điều lệ: phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp;

§ Tư vấn ngành nghề kinh doanh: Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật;

§ Tư vấn về người sáng lập của công ty : (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành) ;

§ Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp : (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty) ;

Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

§ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp,

§ Điều lệ công ty,

§ Danh sách cổ đông;

§ Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật;

Tư vấn thành lập công ty, tư vấn đăng ký doanh nghiệp

2. Ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký Thành lập doanh nghiệp của Quý khách, Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục:
- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);
- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn sau Thành lập doanh nghiệp:

Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

- Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…)
- Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

4. Thời gian đăng ký công ty: 15 ~ 17 ngày làm việc

Thời gian trên có thể thay đổi tuỳ tính chất vụ việc, yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ mang tính chất tham khảo để Doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch trước khi đi vào hoạt động.

 
  • TAG :