Dịch vụ thành lập công ty Hợp danh

Dịch vụ thành lập công ty Hợp danh của Luật Bắc Việt. Nội dung Luật sư chúng tôi tư vấn như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty hợp danh:

 • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức;

 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

 • Tư vấn tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh quản lý;

 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

 • Các vấn đề khác có liên quan.


2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

 • Soạn thảo Điều lệ Công ty;

 • Soạn thảo danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp tổ chức là chủ sở hữu);

 • Giấy ủy quyền;


3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp;


4. Cam kết sau thành lập:

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;

 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

 • Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.


Trân trọng!

 

 
 • TAG :