Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính

Vai trò của Luật sư trong quá trình giải quyết vụ án hành chính rất quan trọng. Luật sư thành viên của Luật Bắc Việt tham gia từ khi thu thập tài liệu, chứng cứ cho đến giai đoạn tranh tụng tại Tòa. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại, hậu quả do hành vi hành chính, quyết định hành chính cũng là một hoạt động có tính chất quyết định đến việc ra các phán quyết hành chính.

Luật sư, chuyên viên pháp lý của Luật Bắc Việt sau khi nhận được yêu cầu của Khách hàng sẽ thực hiện các hoạt động sau:

1. Nghiên cứu Hồ sơ pháp lý; Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc của khách hàng;

2. Xác định tư cách của các bên tranh chấp;

3. Phân tích hậu quả pháp lý của hành vi hành chính, quyết định hành chính;

4. Đưa ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng;

5. Xác định tính chất, mức độ của thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính gây ra;

6. Tư vấn khách hàng về trình tự, thủ tục tố tụng vụ án hành chính.

Luật Bắc Việt luôn luôn bảo vệ quyền lợi Khách hàng theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật