cấp phép thành lập sở giao dịch hàng hóa

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

* Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương.

- Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

- Bộ Công Thương thẩm tra các điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Trong trường hợp các điều kiện và hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ quyết định cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

- Danh sách các thành viên trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

- Danh sách cổ đông sáng lập trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm thành lập, tiến độ thành lập và đi vào hoạt động, giải pháp công nghệ để thực hiện giao dịch;

- Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa;

- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.

* Thời gian triển khai dịch vụ: 60 ngày làm việc.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :