Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định

Date: 25 / May / 2015

Khoản 20, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Điều 75, Luật này cũng liệt kê các tiêu chí được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng:

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán,sử dụng hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra,lượng dịch vụ đã được cung cấp;

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu;

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

8. Giá chuyển nhượng,giá chuyển giao quyền sử dụng,giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Như vậy một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng tại Việt Nam khi nó được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thỏa mãn một số tiêu chí được quy định tại Điều 75, Luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Print | PDF
    ĐƯỢC XEM NHIỀU
    ONLINE SUPPORT:
    CONTACT:
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
ĐIỆN THOẠI: 01687696666 ; EMAIL: ceo@bacvietluat.vn
LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
    Form liên hệ
Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây:
Verification code

Leave a Reply

64 Truy vấn trong : 0.456