Nhượng quyền thương hiệu

Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định
Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Khoản 20, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện
Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

 Hoàn thiện hệ thống xác định các tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng Theo đó, pháp luật cần sắp xếp lại cấu trúc của các tiêu chí, đưa ra những sự hướng dẫn và giải thích cụ thể, chi tiết ...

Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Sửa đổi lại quy định tại Khoản 20 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ về định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, một nhãn hiệu sẽ được ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức
Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt trình tự, thủ tục Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên cơ sở ...

Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét
Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt nội dung Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng ...

Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Ðể hoàn thiện pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, theo tôi thời gian tới cần tập trung: Một là, hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực ...

Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Hệ thống tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam Về mặt lý luận, theo tác giả, việc xây dựng, đánh giá tiêu chí xác định NHNT nên được xem xét dưới góc ...

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì
Nhãn hiệu nổi tiếng là gì
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG LÀ GÌ?   Theo quy định tại điểm 20, Điều 4 Luật SHTT thì NHNT được hiểu như sau:“NHNT là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi  trên ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật