Truyền hình pháp luật: Luật sư Vũ Ngọc Dũng và tranh chấp bản quyền tác giả trên VTV1

- Họ tên: VŨ NGỌC DŨNG Chức vụ: GIÁM ĐỐC – LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH
- Ngày tháng năm sinh:06/03/1980
- Trình độ văn hóa: Thạc Sỹ - Luật sư – Nhà báo - NCS tiến sĩ Luật học
- Bằng cấp chuyên môn cao nhất: Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế - MBA Đại Học
Griggs Hoa Kỳ.
- Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội – Đại Học Griggs Hoa Kỳ(MBA).
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
  • TAG :