Diễn đàn CEO - Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng - Phần 2

"Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

 
[gallery link="file"]
  • TAG :