Tin tức

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam
Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam
 • Thủ tục bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký được nộp tại Việt Nam, trong đó yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam) có thể nộp ...

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam
Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam
 • Thủ tục bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có chỉ định Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước Thành ...

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam
 • Thủ tục bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có chọn Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước Thành viên ...

Thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Thủ tục bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng... a. Trình tự ...

Thủ tục Đăng ký chỉ dẫn địa lý
Thủ tục Đăng ký chỉ dẫn địa lý
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng... a. Trình tự ...

Thủ tục Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Thủ tục Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết yếu của xã hội: Hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ và các cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực liên ...

Sáng chế, Giải pháp hữu ích
Sáng chế, Giải pháp hữu ích
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng,nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế, có thể thực hiện được giải pháp . . . Sáng chế: Là giải pháp ...

Tiêu chí
Tiêu chí "khả năng áp dụng công nghiệp"
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Bất kỳ người nào sáng tạo ra những cỗ máy mới trong thành phố, chưa từng được biết đến trong xã hội chúng ta, khi đã hoàn thiện và có thể sử dụng trên thực tế thì có thể trình diện trên ...

Cần phải làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
Cần phải làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc đầu tư cho việc nộp đơn,cần phải cân nhắc khả năng được cấp Bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích   + Liệu đối tượng dự định ...

Cách lập Bản mô tả và Bản tóm tắt sáng chế, Giải pháp hữu ích
Cách lập Bản mô tả và Bản tóm tắt sáng chế, Giải pháp hữu ích
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Bản mô tả) cần phải có các nội dung sau:   Tên sáng chế / giải pháp hữu ích; Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập; Tình trạng kỹ thuật của sáng ...

Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn
Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

ổ chức,cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc có thể (không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,thay mặt mình làm ...

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Người có quyền khiếu nại: + Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ,từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;   + Người yêu cầu xét ...

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7
Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Phân loại sáng chế quốc tế IPC. Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là ...

Thông tin tư liệu sáng chế
Thông tin tư liệu sáng chế
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Các cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia,trong quá trình thực thi nhiệm vụ nhận đơn,xét và cấp Bằng độc quyền sáng chế (sau đây gọi tắt là Bằng sáng chế) thường ấn hành và công bố nhiều ...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Sở Khoa học và Công nghệ. Tóm tắt nội dung: a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ ...

Bằng sáng chế? sáng chế là gì?
Bằng sáng chế? sáng chế là gì?
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Người ta có thể nói rằng bằng sáng chế là hợp đồng giữa một bên là toàn thể xã hội và một bên là cá nhân nhà phát minh. Theo các điều khoản của hợp đồng này, nhà phát minh được toàn ...

Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
 • Thủ tục bản quyền
 • 19 tháng 4, 2012

Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp. Bắc Việt Luật cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng uy tín cho các doanh nghiệp trong và ...

Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách
Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách - Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt – First News vừa gửi thông cáo tới nhiều tờ báo về việc hai cuốn sách nổi tiếng “Đắc Nhân Tâm” và “Quẳng ...

Tên thương mại
Tên thương mại
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tên thương mại Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh ...

Khái niệm, giải thích sáng chế, giải pháp hữu ích
Khái niệm, giải thích sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

1. Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì? Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm,quy trình công nghệ,do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật