Kiến thức sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét
Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt nội dung Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng ...

Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Ðể hoàn thiện pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, theo tôi thời gian tới cần tập trung: Một là, hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực ...

Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Quảng bá thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Nói chung, bất kỳ người nào có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người thứ ba sử dụng, đều có thể nộp đơn đăng ký. Người đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Hệ thống tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam Về mặt lý luận, theo tác giả, việc xây dựng, đánh giá tiêu chí xác định NHNT nên được xem xét dưới góc ...

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì
Nhãn hiệu nổi tiếng là gì
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG LÀ GÌ?   Theo quy định tại điểm 20, Điều 4 Luật SHTT thì NHNT được hiểu như sau:“NHNT là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi  trên ...

Bảo hộ nhãn hiệu và các khái niệm
Bảo hộ nhãn hiệu và các khái niệm
 • Quảng bá thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

1. Theo quy định tại Khoản 16,17,18,19,20,21,22 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ xung năm 2009, quy định: - Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ ...

Đăng ký nhãn hiệu và thời gian
Đăng ký nhãn hiệu và thời gian
 • Quảng bá thương hiệu
 • 03 tháng 4, 2015

Thời gian đăng ký nhãn hiệu - 09-12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký, từ đó sẽ đưa ra quyết định ...

Thủ tục và giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Thủ tục và giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
 • Quảng bá thương hiệu
 • 03 tháng 4, 2015

Thủ tục cần để đăng ký logo cho kháng hàng với vai trò là đăng ký nhãn hiệu hàng hoá + Mẫu logo độc quyền để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá + Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký ...

Trang: 1234