Đăng ký nhãn hiệu và thời gian

Date: 3 / April / 2015

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

– 09-12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký, từ đó sẽ đưa ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu  hay từ chối bảo hộ

Xét nghiệm hình thức: 01 tháng cho đăng ký nhãn hiệu

Xét nghiệp nội dung: 07-11 tháng cho đăng ký nhãn hiệu

Tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu từ 10-12 tháng. Nhãn hiệu hàng hoá bảo hộ là độc quyền của bạn!

Print | PDF
    ĐƯỢC XEM NHIỀU
    ONLINE SUPPORT:
    CONTACT:
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
ĐIỆN THOẠI: 01687696666 ; EMAIL: ceo@bacvietluat.vn
LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
    Form liên hệ
Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây:
Verification code

Comments

  1. […] Căn cứ cấp phó bản văn bằng bảo hộ: Khi văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đã được cấp, văn bằng bảo hộ sẽ được cấp lại […]

Leave a Reply

64 Truy vấn trong : 0.331