Bản quyền tác giả dịch vụ của Luật sư

Date: 3 / April / 2015

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

Bản quyền tác giả dịch vụ của Luật sư Bắc Việt Luật và những giấy tờ cần cung cấp

1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

2.1. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

2.2. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

2.3. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

2.4. Bản sao giấy tờ tùy thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

2.5Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

Liên hệ với Luật sư và việc của bạn chỉ là cung cấp thông tin. Luật sư sẽ thay bạn làm 100% công việc cần thiết.

http://nhanhieuhanghoa.vn/thu-tuc-va-giay-to-dang-ky-nhan-hieu-hang-hoa.html

Print | PDF
    ĐƯỢC XEM NHIỀU
    ONLINE SUPPORT:
    CONTACT:
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
ĐIỆN THOẠI: 01687696666 ; EMAIL: ceo@bacvietluat.vn
LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
    Form liên hệ
Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây:
Verification code

Leave a Reply

64 Truy vấn trong : 0.362