Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 103 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật sư  Hãng Luật Bắc Việt  cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty cho khách hàng tại Hà Nội bao gồm:

Bước 1: Quy định của pháp luật về vốn điều lệ công ty:
- Vốn điều lệ là vốn được các cổ đông/thành viên đăng ký và ghi nhận trong điều lệ công ty theo quy định;
- Vốn điều lệ khác với vốn pháp định của một doanh nghiệp;
- Điều kiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
- Vốn điều lệ phải được các cổ đông cam kết mua - góp trong vong 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh daonh;
- Vốn điều lệ phải được các thành viên góp đủ trong thời gian cam kết góp;
- Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005;
- Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền - ngoại tệ tự do chuyển đổi - vàng - quyền sở hữu trí tuệ - tài sàn có giá trị khác./.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty:
- Biên bản họp về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
- Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty
- Giấy ủy quyền cho Luật sư  Hãng Luật Bắc Việt đi nộp hồ sơ;

Bước 3: Cam kết dịch vụ sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty:
- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
  • TAG :