Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam

Quy trình thẩm định nhãn hiệu
Quy trình thẩm định nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 9, 2015

Kết quả thẩm định hình thức và thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 9, 2015

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu  Tra cứu chính thức tại Văn phòng luật sư ở Mỹ là 7 – 12  ngày làm việc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (sau đây gọi tắt là “Cơ quan Đăng ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc| Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Giấy uỷ quyền theo mẫu do Bắc Việt Luật cung cấp (không cần công chứng). 15 mẫu nhãn hiệu (kích ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn ...

Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thẩm định! a) Thẩm định hình thức đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể; Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu tập thể; Tra ...

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể Tờ khai đăng ký và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Giấy uỷ quyền (theo mẫu Luật Việt An) 10 mẫu NHHH (không nhỏ hơn 3×3 cm, không ...

Đăng ký nhãn hiệu tập thể
Đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Nhằm khai thác thế mạnh của một nhãn hiệu chung các tổ chức cá nhân có thể lựa chọn việc đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp cho là nhãn hiệu tập thể được dùng để phân biệt hàng hoá, dịch ...

Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tra cứu nhãn hiệu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có khả ...

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ “ Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ” 1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định
Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Khoản 20, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện
Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

 Hoàn thiện hệ thống xác định các tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng Theo đó, pháp luật cần sắp xếp lại cấu trúc của các tiêu chí, đưa ra những sự hướng dẫn và giải thích cụ thể, chi tiết ...

Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Sửa đổi lại quy định tại Khoản 20 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ về định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, một nhãn hiệu sẽ được ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức
Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt trình tự, thủ tục Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên cơ sở ...

Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét
Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt nội dung Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng ...

Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Ðể hoàn thiện pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, theo tôi thời gian tới cần tập trung: Một là, hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực ...

Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Nói chung, bất kỳ người nào có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người thứ ba sử dụng, đều có thể nộp đơn đăng ký. Người đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Hệ thống tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam Về mặt lý luận, theo tác giả, việc xây dựng, đánh giá tiêu chí xác định NHNT nên được xem xét dưới góc ...

Trang: 1234

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật