Đăng ký bản quyền.

Bản quyền tác giả dịch vụ của Luật sư
Bản quyền tác giả dịch vụ của Luật sư
 • Đăng ký bản quyền.
 • 03 tháng 4, 2015

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:Bản quyền tác giả dịch vụ của Luật sư Bắc Việt Luật và những giấy tờ cần cung cấp1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên ...

Đăng ký bản quyền sản phẩm
Đăng ký bản quyền sản phẩm
 • Đăng ký bản quyền.
 • 15 tháng 3, 2014

Đăng ký bản quyền sản phẩmMỗi sản phẩm khi được sản xuất ra cần phải được đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm. Tại sao lại phải làm điều này? Vì sản phẩm là quá trình tư duy, ...

Bảo hộ bản quyền tác giả nhanh nhất
Bảo hộ bản quyền tác giả nhanh nhất
 • Đăng ký bản quyền.
 • 15 tháng 3, 2014

Đăng ký bản quyền tác giả nhanh tại Luật Bắc Việt chuyên tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, cung cấp hồ sơ đăng ký đăng ký bản quyền tác giả, đại diện khách hàng nộp

Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu
Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu
 • Đăng ký bản quyền.
 • 15 tháng 3, 2014

Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu? Bạn đang băn khoăn không biết đăng ký bản quyền tác giả ở đâu? Bắc Việt Luật xin được cung cấp những thông tin đầy đủ nhất, chi tiết nhất về thủ tục đăng ký bản ...

Đăng ký bản quyền tác phẩm
Đăng ký bản quyền tác phẩm
 • Đăng ký bản quyền.
 • 15 tháng 3, 2014

Đăng ký bản quyền tác phẩmĐăng ký bản quyền tác phẩm  là rất cần thiết, sẽ tránh được các tranh chấp không đáng có như về thời điểm sáng tác, về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm ...

VỀ QUYỀN TÁC GIẢ - p1
VỀ QUYỀN TÁC GIẢ - p1
 • Đăng ký bản quyền.
 • 14 tháng 3, 2014

Khái niệm về Sở hữu trí tuệ: Khi đề cập tới quyền sở hữu trí tuệ là đề cập tới quyền của con người đối với một loại tài sản đặc biệt. Tài sản này được tạo ra do lao động ...

Giấy phép nhập khẩu tự động
Giấy phép nhập khẩu tự động
 • Đăng ký bản quyền.
 • 23 tháng 11, 2013

Giấy phép nhập khẩu tự động là gì.Chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động nhằm mục đích thống kê chính xác số lượng, chủng loại, trị giá hàng hoá nhập khẩu phục vụ công tác điều

Giấy phép nhập khẩu thiết bị thu – phát sóng vô tuyến điện
Giấy phép nhập khẩu thiết bị thu – phát sóng vô tuyến điện
 • Đăng ký bản quyền.
 • 23 tháng 11, 2013

Thiết bị vô tuyến điện ngày nay là một trong những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tư liệu tiêu dùng cho dân chúng.Các thiết bị phát, thu sóng vô tuyến điện rất nhiều ...

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
 • Đăng ký bản quyền.
 • 18 tháng 5, 2013

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả Luật Bắc Việt sẽ đại diện tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thực hiện Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả… 1. Điều ...

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
 • Đăng ký bản quyền.
 • 31 tháng 5, 2012

Để tạo thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp đăng ký bản quyền Công ty luật Bắc Việt xin giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả Việc đăng ký ...

Dịch vụ bảo hộ bản quyền tác giả
Dịch vụ bảo hộ bản quyền tác giả
 • Đăng ký bản quyền.
 • 28 tháng 5, 2012

3. Bản quyền Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền được cấp cho người sáng tạo ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Các loại tác phẩm được bảo hộ bằng bản quyền tác ...

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả/quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả/quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 01 tháng 7, 2011

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả/quyền liên quan Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
 • Đăng ký bản quyền.
 • 04 tháng 4, 2011

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì   Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải ...

Quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 03 tháng 4, 2011

  Quyền tác giả và quyền liên quan 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền ...

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 03 tháng 4, 2011

  Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.2. Tổ chức ...

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 03 tháng 4, 2011

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây ...

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
 • Đăng ký bản quyền.
 • 03 tháng 4, 2011

· Để tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm chuẩn bị các tài liệu sau đây: · TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP · Nếu chủ thể đăng ký là chủ ...

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 01 tháng 4, 2011

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký ...

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 01 tháng 4, 2011

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền.
 • 01 tháng 4, 2011

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...