Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu1. Căn cứ cấp phó bản văn bằng bảo hộ:
Khi văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đã được cấp, văn bằng bảo hộ sẽ được cấp lại khi:

- Bị mất,

- Bị hỏng,

- Bị rách, bẩn,

- Bị phai mờ đến mức không sử dụng được, chủ sở hữu có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ.

2. Tài liệu yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiêu hàng hoá bao gồm:

(i) Tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được làm theo mẫu;

(ii) 01 mẫu nhãn hiệu; 01 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;

(iii) Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi lại khi nhận được yêu cầu);

3. Xử lý yêu cầu cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá

Thời gian cấp lại văn bằng:

(i) Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ. Trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp phó bản văn bằng bảo hộ/quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

Nội dung phó văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

(ii) Nội dung phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ tương ứng. Nội dung bản cấp lại của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn "Bản cấp lại", "Phó bản" hoặc “Bản cấp lại Phó bản”;

Từ chối cấp phó văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

(iii) Trường hợp yêu cầu cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định tại điểm nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp phó bản/thông báo từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ, có nêu rõ lý do.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật