Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Date: 25 / May / 2015

Ðể hoàn thiện pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, theo tôi thời gian tới cần tập trung:

Một là, hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực thi quyền SHTT, quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng trong pháp luật dân sự như: hoàn thiện các quy định về việc xác định các hành vi xâm phạm; nâng cao vai trò của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu, xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn thực thi quyền SHTT một cách kịp thời và có hiệu quả, xác định rõ thẩm quyền vụ việc của Tòa án trong việc xét xử các tranh chấp về SHTT, bổ sung những quy định chi tiết về các chế tài đủ mạnh để chống lại các hành vi xâm phạm quyền SHTT, nhãn hiệu nổi tiếng, sớm ban hành những văn bản hướng dẫn chi tiết về vấn đề bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần gây ra do các hành vi xâm phạm.

Đối với trường hợp xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng, cần sử đổi hành vi xâm phạm là hành vi gây tổn hại đến tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, các tiêu chí để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng cần dành phần chủ động cho các doanh nghiệp bằng cách quy định thêm rằng doanh nghiệp có thể đệ trình bất kỳ yếu tố nào của doanh nghiệp mình để chứng minh cho nhãn hiệu là nổi tiếng, Cục SHTT sẽ xem xét các yếu tố đó và quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

Hai là, hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực thi quyền SHTT và quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng trong pháp luật hành chính. Ba là, hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực thi quyền SHTT trong pháp luật hình sự, cần ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan việc xét xử các vụ án hình sự về xâm phạm quyền SHTT cũng như là nhãn hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, về lâu dài Việt Nam cũng cần phải thay đổi cách nhìn và nên đi theo xu hướng chung, đó là việc đưa các vụ tranh chấp, xâm phạm về Toà án để giải quyết theo đúng bản chất dân sự của nó. Có thế Việt Nam mới thật sự hội nhập trong cộng đồng quốc tế.

Print | PDF
    ĐƯỢC XEM NHIỀU
    ONLINE SUPPORT:
    CONTACT:
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
ĐIỆN THOẠI: 01687696666 ; EMAIL: ceo@bacvietluat.vn
LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
    Form liên hệ
Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây:
Verification code

Comments

  1. […] định, thì vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để ghi nhận được một nhãn hiệu nổi tiếng? Thực tế trước khi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được ban hành, đã có một […]

  2. […] Theo khái niệm này thì rõ ràng phạm vi nổi tiếng của nhãn hiệu là Việt Nam, và chỉ cần nhãn hiệu đó được biết đến rộng rãi ở Việt Nam là có thể được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng theo quy định tại Điều 75 của Luật về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng lại có đề cập đến tiêu chí về “số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu nổi tiếng”. […]

Leave a Reply

64 Truy vấn trong : 0.360