Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng

Date: 26 / July / 2015

Đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc|

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu

  • Giấy uỷ quyền theo mẫu do Bắc Việt Luật cung cấp (không cần công chứng).
  • 15 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 50mm x 50 mm và không quá 80 mm x 80 mm) cho mỗi đơn.
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris (nếu có). Bản gốc của tài liệu này có thể nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

  • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có). Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm và chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn.
Print | PDF
    ĐƯỢC XEM NHIỀU
    ONLINE SUPPORT:
    CONTACT:
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
ĐIỆN THOẠI: 01687696666 ; EMAIL: ceo@bacvietluat.vn
LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
    Form liên hệ
Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây:
Verification code

Leave a Reply

64 Truy vấn trong : 0.333