Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định

Date: 25 / May / 2015
Nhãn hiệu nổi tiếng Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định

25 / May / 2015

Khoản 20, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến...

Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện

25 / May / 2015

 Hoàn thiện hệ thống xác định các tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng Theo đó, pháp luật cần sắp xếp lại cấu trúc của các tiêu chí, đưa ra những sự hướng...

bacvietluat Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ

25 / May / 2015

Sửa đổi lại quy định tại Khoản 20 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ về định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở...

Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức

25 / May / 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt trình tự, thủ tục Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ, thủ tục công...

Nhãn hiệu nổi tiếng Nhãn hiệu nổi tiếng về nội dung và tiêu chí xem xét

25 / May / 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt nội dung Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì “nhãn hiệu nổi tiếng là

Nhãn hiệu nổi tiếng Hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

25 / May / 2015

Ðể hoàn thiện pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, theo tôi thời gian tới cần tập trung: Một...

bacvietluat Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng

25 / May / 2015

Hệ thống tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam Về mặt lý luận, theo tác giả, việc xây dựng, đánh giá tiêu chí xác định...

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì

25 / May / 2015

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG LÀ GÌ?   Theo quy định tại điểm 20, Điều 4 Luật SHTT thì NHNT được hiểu như sau:“NHNT là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến

    POPULAR POSTS
    ONLINE SUPPORT:
    CONTACT 67867:
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
ĐIỆN THOẠI: 01687696666 ; EMAIL: ceo@bacvietluat.vn
LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
    THĂM DÒ Ý KIẾN
Chuyên mục nào bạn quan tâm nhất?
Dịch vụ
Thủ tục Đầu tư
Kiến thức
Hỏi đáp
Biểu mẫu
Văn bản Luật

62 Truy vấn trong : 0.402