Tư vấn xử lý tài sản trong hôn nhân

  • 01 tháng 10, 2013
  • 632 lượt xem
  • 0 bình luận
Tài sản

- Tài sản chung

- Nợ chung

- Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

- Tài sản riêng

- Nợ riêng

4.1 Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo các nguyên tắc sau:

1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

5. Thủ tục ly hôn nước ngoài

6. Thủ tục kết hôn nước ngoài

7. Thủ tục nhận cha (hoặc mẹ) cho con;

8. Thủ tục nhận con cho cha (hoặc mẹ);

9. Thủ tục xin con nuôi.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật