Truyền hình tôi tham gia

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN VI
Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN VI
 • Video Bắc Việt luật
 • 13 tháng 6, 2013

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN VI

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN V
Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN V
 • Video Bắc Việt luật
 • 13 tháng 6, 2013

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN V

DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 4
DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 4
 • Video Bắc Việt luật
 • 13 tháng 6, 2013

DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 4

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN III
Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN III
 • Video Bắc Việt luật
 • 13 tháng 6, 2013

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN III

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN II
Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN II
 • Video Bắc Việt luật
 • 13 tháng 6, 2013

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN II

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 1
Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 1
 • Video Bắc Việt luật
 • 13 tháng 6, 2013

Diễn đàn CEO:DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 1

Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 6
Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 6
 • Video Bắc Việt luật
 • 15 tháng 9, 2012

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 1
Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 1
 • Video Bắc Việt luật
 • 15 tháng 9, 2012

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 5
DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 5
 • Video Bắc Việt luật
 • 15 tháng 9, 2012

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 4
DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 4
 • Video Bắc Việt luật
 • 15 tháng 9, 2012

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 3
Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 3
 • Video Bắc Việt luật
 • 15 tháng 9, 2012

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng [gallery]

Diễn đàn CEO - Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng - Phần 2
Diễn đàn CEO - Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng - Phần 2
 • Video Bắc Việt luật
 • 15 tháng 9, 2012

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng   [gallery link="file"]