Thủ tục bản quyền

Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn
Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

ổ chức,cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc có thể (không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,thay mặt mình làm ...

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Người có quyền khiếu nại: + Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ,từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;   + Người yêu cầu xét ...

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7
Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Phân loại sáng chế quốc tế IPC. Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là ...

Thông tin tư liệu sáng chế
Thông tin tư liệu sáng chế
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Các cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia,trong quá trình thực thi nhiệm vụ nhận đơn,xét và cấp Bằng độc quyền sáng chế (sau đây gọi tắt là Bằng sáng chế) thường ấn hành và công bố nhiều ...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Sở Khoa học và Công nghệ. Tóm tắt nội dung: a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ ...

Bằng sáng chế? sáng chế là gì?
Bằng sáng chế? sáng chế là gì?
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Người ta có thể nói rằng bằng sáng chế là hợp đồng giữa một bên là toàn thể xã hội và một bên là cá nhân nhà phát minh. Theo các điều khoản của hợp đồng này, nhà phát minh được toàn ...

Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
 • Thủ tục bản quyền
 • 19 tháng 4, 2012

Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp. Bắc Việt Luật cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng uy tín cho các doanh nghiệp trong và ...

Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách
Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách - Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt – First News vừa gửi thông cáo tới nhiều tờ báo về việc hai cuốn sách nổi tiếng “Đắc Nhân Tâm” và “Quẳng ...

Tên thương mại
Tên thương mại
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tên thương mại Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh ...

Khái niệm, giải thích sáng chế, giải pháp hữu ích
Khái niệm, giải thích sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

1. Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì? Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm,quy trình công nghệ,do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người ...

Dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu
Dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Chuyển nhượng nhãn hiệu
Chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Khách hàng tư vấn Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Luật Bắc Việt sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như: 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến ...

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu được bảo hộ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng ...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: 1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc ...

Đối tượng của nhãn hiệu có thể là:
Đối tượng của nhãn hiệu có thể là:
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Đối tượng của nhãn hiệu có thể là: Đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu ...

 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ :::: - Người có quyền khiếu nại: Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn hợp ...

Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu
Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu :::: - Thẩm định hình thức Đơn yêu cầu cấp Giáy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn ...

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu :::: - Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. - Địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ: Cục Sở hữu trí tuệ,386 Nguyễn ...

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu :::: - Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm các tài liệu sau đây: Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tờ khai),làm theo Mẫu do ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật