Thông báo về việc hình thành chuyên trang Luatdauthau.net

Đấu thầu là một lĩnh vực được bạn đọc quan tâm sâu sắc. Trên cơ sở đó, Bắc Việt Luật đã hình thành chuyên trang kiến thức đấu thầu với hoạt động của tên miền: www.LUATDAUTHAU.NET. Với sự ra mắt của chuyên trang này, chúng tôi đã mang lại cho bạn đọc một sự tiện ích lớn bởi Luật Đấu thầu là một lĩnh vực khó và thủ tục rải rác. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì đã có một địa chỉ đầy đủ tư liệu đấu thầu để nghiên cứu:1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:2. Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu


  • Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;

  • Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu;

  • Hỗ trợ đăng thông tin đấu thầu.3.Dịch vụ khác liên quan:


  • Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

  • Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu
  • TAG :