Thay đổi thành viên góp vốn

Thay đổi thành viên góp vốn

Luật Bắc Việt chuyên tư vấn Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn, cung cấp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin thay đổi thành viên góp vốn, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính, Luật Bắc Việt sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng. Khách hàng muốn thay đổi thành viên góp vốn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

I. HỒ SƠ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN GỒM:

1. Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD (thay đổi thành viên góp vốn)
2. Quyết định bằng văn bản thay đổi thành viên góp vốn
3. Biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH, HĐCĐ đối với công ty CP
4. Danh sách thành viên mới sau khi thay đổi thành viên góp vốn
5. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
6. Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp.

II. CÁC LƯU Ý KHI THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN:

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;
c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;
d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;
đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu