Quảng bá thương hiệu

Quy trình thẩm định nhãn hiệu
Quy trình thẩm định nhãn hiệu
 • Quảng bá thương hiệu
 • 24 tháng 9, 2015

Kết quả thẩm định hình thức Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu
 • Quảng bá thương hiệu
 • 24 tháng 9, 2015

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Nhãn hiệu ...

Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Quảng bá thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thẩm định! a) Thẩm định hình thức đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối ...

Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
 • Quảng bá thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Tra cứu nhãn hiệu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có khả ...

Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Quảng bá thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Nói chung, bất kỳ người nào có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người thứ ba sử dụng, đều có thể nộp đơn đăng ký. Người đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

Bảo hộ nhãn hiệu và các khái niệm
Bảo hộ nhãn hiệu và các khái niệm
 • Quảng bá thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

1. Theo quy định tại Khoản 16,17,18,19,20,21,22 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ xung năm 2009, quy định: - Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ ...

Đăng ký nhãn hiệu và thời gian
Đăng ký nhãn hiệu và thời gian
 • Quảng bá thương hiệu
 • 03 tháng 4, 2015

Thời gian đăng ký nhãn hiệu - 09-12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký, từ đó sẽ đưa ra quyết định ...

Thủ tục và giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Thủ tục và giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
 • Quảng bá thương hiệu
 • 03 tháng 4, 2015

Thủ tục cần để đăng ký logo cho kháng hàng với vai trò là đăng ký nhãn hiệu hàng hoá + Mẫu logo độc quyền để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá + Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật