Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Truyền hình về "Người Việt Trẻ" - VTV

" BÂY GIỜ ĐANG CÒN TRẺ, NHỜ CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT TRẺ, ĐỂ GHI LẠI CÁI THỜI CÒN TRẺ, ĐỀ SAU NÀY NHÌN LẠI HIỂU LÚC MÌNH TRẺ MÌNH THẾ NÀO....." NÓI VUI VẬY ĐÓ.
Luật sư không hẳn lúc nào cũng cứng nhắc, cần khéo léo và uyển chuyển!
Luật sư nói hay khác các nghề khác nói hay!
Đặc thù của nghề luật sư thường thiếu thời gian và thiếu ngủ!
Luật sư không hẳn là người đổi trắng thay đen hộ khách hàng!
Luật sư Vũ Ngọc Dũng
  • TAG :