Kiến thức sở hữu trí tuệ

Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

  Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 06 Advertisement columns of metal Cột để dán quảng cáo bằng kim ...

Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 05 Abrasives (Dental --- ) Chất mài dùng trong nha khoa  050001 05 Absorbent ...

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 04 Alcohol [fuel] Cồn sử dụng như chất đốt [nhiên ...

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 03 Abrasive cloth Vải để mài 030160 03 Abrasive ...

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 02 Agglutinants for paints Chất kết dính dùng cho thuốc màu 020087 02 Alizarine ...

Nhóm 1 bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 1 bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Nhóm 31, bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 31, bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Quy trình thẩm định nhãn hiệu
Quy trình thẩm định nhãn hiệu
 • Quảng bá thương hiệu
 • 24 tháng 9, 2015

Kết quả thẩm định hình thức Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu
 • Quảng bá thương hiệu
 • 24 tháng 9, 2015

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Nhãn hiệu ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
 • Hình ảnh thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
 • Hình ảnh thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu  Tra cứu chính thức tại Văn phòng luật sư ở Mỹ là 7 – 12  ngày làm việc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (sau đây gọi tắt là “Cơ quan Đăng ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Hình ảnh thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
 • Hình ảnh thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc| Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Giấy uỷ quyền theo mẫu do Bắc Việt Luật cung cấp (không cần công chứng). 15 mẫu nhãn hiệu (kích ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Hình ảnh thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn ...

Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Quảng bá thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thẩm định! a) Thẩm định hình thức đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối ...

Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
 • Quảng bá thương hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Tra cứu nhãn hiệu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có khả ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định
Nhãn hiệu nổi tiếng và Luật quy định
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Khoản 20, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện
Nhãn hiệu nổi tiếng và tiêu chí chưa hoàn thiện
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

 Hoàn thiện hệ thống xác định các tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng Theo đó, pháp luật cần sắp xếp lại cấu trúc của các tiêu chí, đưa ra những sự hướng dẫn và giải thích cụ thể, chi tiết ...

Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
Nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Sửa đổi lại quy định tại Khoản 20 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ về định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, một nhãn hiệu sẽ được ...

Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức
Nhãn hiệu nổi tiếng và xác định về hình thức
 • Nhượng quyền thương hiệu
 • 25 tháng 5, 2015

Thực trạng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng xét về mặt trình tự, thủ tục Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên cơ sở ...