Hình ảnh thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
  • Hình ảnh thương hiệu
  • 26 tháng 7, 2015

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
  • Hình ảnh thương hiệu
  • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu  Tra cứu chính thức tại Văn phòng luật sư ở Mỹ là 7 – 12  ngày làm việc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (sau đây gọi tắt là “Cơ quan Đăng ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
  • Hình ảnh thương hiệu
  • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
  • Hình ảnh thương hiệu
  • 26 tháng 7, 2015

Đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc| Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Giấy uỷ quyền theo mẫu do Bắc Việt Luật cung cấp (không cần công chứng). 15 mẫu nhãn hiệu (kích ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
  • Hình ảnh thương hiệu
  • 26 tháng 7, 2015

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật