Gia hạn nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ khi hết hạn
Gia hạn văn bằng bảo hộ khi hết hạn
  • Gia hạn nhãn hiệu
  • 26 tháng 7, 2015

Hồ sơ  yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm: (a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật