Diễn đàn CEO – Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng – Phần 3

“Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

[gallery]
  • TAG :